bắt gặp Ferrari F430 Spider đang "tân trang" chuẩn bị đón Tết

Khám phá Ferrari F430 Spider đang spa đón tết

Khám phá Ferrari F430 Spider đang spa đón tết Hôm qua, chiếc Ferrari F430 Spider đã được bắt gặp trên đường phố Sài Gòn khi đang thay “giày” mới. Có lẽ siêu ngựa đang được…

2 Thích comments off