Shell Tiếp Lửa Cho Những Ý Tưởng Sáng Tạo Về Tiết Kiệm Nhiên Liệu Của Sinh Viên Việt Nam

Shell Tiếp Lửa Cho Những Ý Tưởng Sáng Tạo Về Tiết Kiệm Nhiên Liệu Của Sinh Viên Việt Nam

Shell Tiếp Lửa Cho Những Ý Tưởng Sáng Tạo Về Tiết Kiệm Nhiên Liệu Của Sinh Viên Việt Nam Shell Việt Nam đã tổ chức ngày hội “Make the Future – Kiến tạo tương lai”…

3 Thích comments off